Χαρτογραφώντας ένα Θρυμματισμένο Σύμπαν. . .

Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιους χάρτες των διαστάσεων του Θρυμματισμένου Σύμπαντος. Για την ώρα, δεν τους έχω κάνει καμια ιδιαίτερη επεξεργασία σε υπολογιστή. Είναι σκαναρισμένοι όπως τους σχεδίασα με το χέρι. Ίσως στο μέλλον να τους επεξεργαστώ περισσότερο, αν και, για να είμαι ειλικρινής, μ'αρέσουν όπως φαίνονται έτσι.

Φυσικά, η ενότητα αυτή θα ανανεώνεται καθώς θα ανεβάζω κι άλλους χάρτες.

 

Χάρτες του Θρυμματισμένου Σύμπαντος

Χάρτης της Σεργήλης
  • Χάρτης της Θακέρκοβ (πόλης της Σεργήλης)
      → Χάρτης υπόγειου σιδηρόδρομου της Θακέρκοβ
  • Χάρτης της Αγκένροβ (πόλης της Σεργήλης)
  • Χάρτης της βόρειας Άντχορκ (πόλης της Σεργήλης)
  • Χάρτης της νότιας Άντχορκ (πόλης της Σεργήλης)
      → Χάρτης υπόγειου σιδηρόδρομου της Άντχορκ
  • Χάρτης της Νέσριβεκ (πόλης της Σεργήλης)
  • Χάρτης της Νίρβεκ (πόλης της Σεργήλης)
  • Χάρτης της Χαρπόβης (πόλης της Σεργήλης)

Χάρτης της Σεργήλης - ακραία δυτική πλευρά
Χάρτης όλης της Σεργήλης (επεξεργασμένος σε Η/Υ)
Χάρτης της Απολλώνιας – χειρόγραφος | επεξεργασμένος σε Η/Υ
Χάρτης της Δυτικής Σάρντλι (χειρόγραφος)
Χάρτης της Ανατολικής Σάρντλι (χειρόγραφος)
Χάρτης της Σάρντλι (επεξεργασμένος σε Η/Υ)
Χάρτης της Αρβήντλια – χειρόγραφος | επεξεργασμένος σε Η/Υ
Χάρτης της Ταρασμάλθης
Xάρτης της ανατολικής Νόρχακ (για το μυθιστόρημα Ο Απομονωμένος Κόσμος)
Χάρτης της δυτικής Νόρχακ (για το μυθιστόρημα Ο Απομονωμένος Κόσμος)
Χάρτης της Χάρνταβελ
Χάρτης της Μοργκιάνης
  • Χάρτης της Φάνρηβ (πόλης της Μοργκιάνης)
  • Χάρτης της Νάζρηβ (πόλης της Μοργκιάνης)
  • Χάρτης της Χάρνωθ (πόλης της Μοργκιάνης)

Χάρτης της Κεντρικής Βίηλ
Χάρτης της Ανατολικής Βίηλ
Χάρτης της Δυτικής Βίηλ
Χάρτης της Ρελκάμνια
Χάρτης της Ρελκάμνια (εκτεταμένος – περιλαμβάνει ακραίες περιοχές)
[Οι χάρτες της Ρελκάμνια είναι σχετικά πρόχειρα φτιαγμένοι, αλλά κάνουν καλά εκείνο που πρέπει να κάνουν οι χάρτες: σου δείχνουν πού είναι τι]
  • Χάρτης της Αμφίνομης (συνοικίας της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Α' Ανωρίγιας Συνοικίας (της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Β' Ανωρίγιας Συνοικίας (της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Α' Κατωρίγιας Συνοικίας (της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Β' Κατωρίγιας Συνοικίας (της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Έκθυμης (συνοικίας της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Μεγαλοδιάβατης (συνοικίας της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Φιλήκοης (συνοικίας της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης του Ρόλβεσκ (νησιού της Ρελκάμνια)
  • Χάρτης της Νερ Έρντεραγ (συνοικίας της Ρελκάμνια)
Χάρτης της Φεηνάρκια
  • Χάρτης της Νασόλκαθ (πόλης της Φεηνάρκια)
  • Χάρτης της Κάρνατεβ (πόλης της Φεηνάρκια)
  • Χάρτης του Ωκεανού (περιοχής της Φεηνάρκια)
  • Χάρτης Βασιλείου των Γεφυρωμένων Νήσων (περιοχής της Φεηνάρκια)