Τι είναι;

Βιβλία

Λίστες Χαρακτήρων

Χάρτες

Οι Φυλές της Κουαλανάρα

Κώστας Βουλαζέρης

 

Νέα


17/2/2017

Καινούργια εξώφυλλα για όλα τα βιβλία του Παιχνιδιού των Ράζλερ (μόνο ως εικόνες, όχι μέσα στα ηλε/κα αρχεία των βιβλίων).

14/3/2014

Περιλήψεις για όλα τα βιβλία του Παιχνιδιού των Ράζλερ.

4/2/2014

Ανανεωμένα PDF, MOBI, EPUB, HTML για όλο το Παιχνίδι των Ράζλερ.

29/9/2009

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 6ος: Δαίμονες του Ουρανού

7/6/2009

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 5ος: Δαίμονες των Σκιών

7/3/2009

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 4ος: Δαίμονες των Αρχέτοπων

18/2/2009

Λίστα χαρακτήρων για τους Δαίμονες του Μέλλοντος

22/12/2008

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 3ος: Δαίμονες του Μέλλοντος

2/12/2008

Οι Φυλές της Κουαλανάρα

Λίστα χαρακτήρων για τους Δαίμονες του Παρόντος

13/11/2008

Χάρτης της Βόρειας Λιάμνερ-Κρωθ

12/10/2008

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 2ος: Δαίμονες του Παρόντος

21/9/2008

Λίστα χαρακτήρων για τους Δαίμονες του Παρελθόντος

31/8/2008

Χάρτης του Βασιλείου Νόρβηλ.

15/8/2008

Το Παιχνίδι των Ράζλερ, Τόμος 1ος: Δαίμονες του Παρελθόντος

 
Χάρτες

Γενικός χάρτης της Κουαλανάρα

Χάρτης του Βασιλείου Νόρβηλ, στη νοτιοδυτική γωνία της Βάλγκριθμωρ.

Χάρτης της Βόρειας Λιάμνερ-Κρωθ