Διηγήματα


Τα δύο διηγήματα που ακολουθούν διαδραματίζονται πριν από τα γεγονότα της Επιστροφής των Θεών.

 

Η Ιστορία ενός Στοιχειωμένου Δρόμου -- μια ιστορία που αφορά τη Βαρονέσα Τάθβιλ και τον στοιχειωμένο δρόμο της Βαρονίας της.

 

Το Δώρο -- μια ιστορία που διαδραματίζεται στη Ζίρκεφ, με πρωταγωνιστές τον Κάλ'μλιρβ, τον Γκόρ'θλαμ, και τον Βόρβικ.

 

 

 

 

 

 

© Κώστας Βουλαζέρης