Ιστορία του ΄Αρμπεναρκ


H Ιστορία του Βασιλείου Άργκανθικ

 

1.165 Α.Α. Ο Νάβερ ο Δεύτερος στέφεται Βασιληάς (στα 19).

1.167 Α.Α. Γέννηση του Κάρχοκ, γιου του Νάβερ.

1.170 A.A. Γέννηση του Χόρναρ, δεύτερου γιου του Ναβέρ.

1.177 A.A. Θάνατος (με αποκεφαλισμό) της Θαλάρια Σόντβορν, που συνωμοτούσε ενάντια στον Θρόνο.

1.202 Α.Α. Θάνατος του Νάβερ από δηλητηριασμό. Ο Κάρχοκ παίρνει το θρόνο και βρίσκει τη φόνισσα, και πρώην-ερωμένη, του πατέρα του, Αβέλα, η οποία είχε συμμαχήσει με τον Δούκα Μόρζαθ του Δουκάτου Ντάναρλ, που συγκέντρωνε, κρυφά, μεγάλο στρατό, για να πάρει το θρόνο. Ο Κάρχοκ, με διπλωματικές κινήσεις (δωροδοκία των διοικητών του στρατού), διέλυσε το στρατό και κρέμασε τους δύο προδότες.

1.215 Α.Α. Αρχή πολέμου για το Δουκάτο Σάνβεκ του Σαραόλν. Ο Κάρχοκ αναμίχθηκε σ’αυτό τον πόλεμο μόνο όταν τελείωσε, για να συνάψει συνθήκη ειρήνης με τον Βασιληά Βένγκριλ. Τον κύριο ρόλο έπαιξε ο Δούκας Σάνμινθορ, του Δουκάτου Έβμορ (τον οποίο σκότωσε ο Βένγκριλ στη μάχη), που κόρη του είναι η Ζέκαλ.

1.217 Α.Α. Τέλος πολέμου για το Δουκάτο Σάνβεκ. Η Ζέκαλ γίνεται Δούκισσα του Δουκάτου Έβμορ (19 χρονών, τότε).

1.227 Α.Α. Η Επιστροφή των Θεών

 

Α.Α. = Από Ιδρύσεως Άργκανθικ

 

 

 

© Κώστας Βουλαζέρης